0047 928 297 49 info@storjordnp.no

Storjord Næringspark AS

8275 Storjord i Hamarøy Norge
Tel: 0047 928 297 49 / 0047 997 90 768

Målsetting

 • Stimulere til nyskaping, vekst og trivsel for befolkning og næringsliv ved å tilby et åpent og pulserende miljø hvor kultur og næringsaktører kan jobbe side om side.
 • Tilby boenheter og næringsarealer til priser som gjør det attraktivt å slå seg ned i lokalsamfunnet, både for ungdom, tilflyttere og eventuelle selskap utenfra.
 • Støtte utvikling av lokal næringsvirksomhet og kulturtilbud som bidrar til å skape trygge arbeidsplasser lokalt

Satsings- og fokusområder

 • Tilpasning av lokaler til kulturformål forankret i lokalsamfunnets historikk og næringsvirksomhet
 • Tilpasning av lokaler til næringsformål
 • Tilrettelegging for og eventuell deltakelse i annen næringsaktivitet i egne lokaler og lokalsamfunnet
 • Utvikling av boligenheter for salg/utleie som bidrag til vekst
 • Styrke SNP’s rolle som samarbeidsarena og koordinerende instans for lokalt nærings- og samfunnsutviklingsarbeid
 • Utvikle en effektiv digital strategi som støtter lokal næringsvirksomhet og kulturtilbud

Aksjonærer

 • Nordlaks Oppdrett AS, 8450 Stokmarknes
 • Øyvind Johansen Maskin AS, 8275 Storjord
 • Storjord Servicehandel AS, 8275 Storjord
 • Maritime Supplyer AS, 8275 Storjord
 • Øyvind Johansen, 8275 Storjord
 • Vegard Johansen , 8275 Storjord
 • Tysfjord Marine Farm AS, 8275 Storjord
 • Leif Harald Olsen , 8275 Storjord
 • Gunnar Rogstad, 8275 Storjord
 • Aud Nordaas Rogstad, 8275 Storjord

Styret

 • Styreleder Gunnar Rogstad
 • Styrets nestleder Leif Harald Olsen
 • Øyvind Johansen
 • Tor Anders Elvegård
 • Kristin Kristiansen

Vår visjon

Vi skal aktivt støtte og bidra til vekst og utvikling av vårt lokalsamfunn.

Kjerneverdier

innovative – støttende – realiserende – samfunsorienterte