Vår visjon

Vi skal aktivt støtte og bidra til vekst og utvikling av vårt lokalsamfunn.

Kjerneverdier:

  • innovative
  • støttende
  • realiserende
  • samfunnsorienterte