Strategiplan for Næringsutvikling og Brandingstrategi for Storjord og omegn

Strategiplan og brandingstrategi for området Rørvik/Nevervik til Tysnes er vedlagt. Arbeidet med utarbeidelse av planene er finansiert av Storjord Næringspark AS med støtte fra Innovasjon Norge og Sametinget.Prosjektleder har vært Filip Mikkelsen. Arbeidet med prosjektdokumentasjonen har vært omfattende og krevende, men med engasjement og støtte fra lokalbefolkning og lokalt næringsliv, har vi nå gleden av å kunne legge dokumentasjonen på nett.

Følgende dokumenter er lagt ut:

Hensikten med forprosjektet er å beskrive prioriterte utviklingsmuligheter for eksisterende og nye næringsvirksomheter i området samt å velge ett merkenavn på området. Etter mange forslag både på folkemøter, fra prosjektgruppen og styret, valgte vi:

   «Storjord og omegn – Mulighetenes sted»   

Merkenavnet skal reflektere positivitet, muligheter for næringslivsutvikling og muligheten til å leve ett godt liv med nærhet til en fantastisk natur.

Storjord Næringspark AS vil takke Innovasjon Norge og Sametinget for finansiell støtte til forprosjektet og lokalbefolkning og næringsliv for gode føringer og forslag til planarbeidet. Styret ser nå frem til å realisere de planer som er lagt for utvikling av mulighetenes sted.

For Storjord Næringspark AS

 

Gunnar Rogstad

Styreformann