Stetindsenteret

Stetindsenteret er under utvikling og vil snart bli tilgjengelig for publikum.

Havbruk

Havbrukssenteret har som intensjon å gi en objektiv visning av havbruksnæringen både digitalt og skriftlig. Her vil både næringen selv og interesseorganisasjoner få presentert næringen og de synspunkter de har på dagens virksomhet med hensyn til miljøutfordringer, utviklingsbehov og muligheter, betydning for lokalsamfunnet og matproduksjon generelt.

Turisme og reiseliv

Her planlegges det digital visning av og de tilbud som finnes til turister og reisende i omådet. Du vil også få kontaktdata du turoperatører som kan bistå deg.

Kunst og kultur

I senteret vil det være utstilt kunst og håndverksarbeider med mulighet for gode kjøp for den som ønsker det. Vi vil også ta deg med på reisen fra de første bosettere kom og frem til dagens lokalsamfunn hvor vekst og utvikling av havbruk står sentralt.Vi oppfordrer alle som ønsker å formidle kunst og håndverk til å kontakte oss. Vi vil legge opp til salgsutstillinger samt temakvelder innenfor kunst og kultur. Har du ideer eller forslag til tema, så send oss noen ord og vi tar kontakt.