Satsings- og fokusområder

  • Tilpasning av lokaler til kulturformål forankret i lokalsamfunnets historikk og næringsvirksomhet
  • Tilpasning av lokaler til næringsformål
  • Tilrettelegging for og eventuell deltakelse i annen næringsaktivitet i egne lokaler og lokalsamfunnet
  • Utvikling av boligenheter for salg/utleie som bidrag til vekst
  • Styrke SNP’s rolle som samarbeidsarena og koordinerende instans for lokalt nærings- og samfunnsutviklingsarbeid
  • Utvikle en effektiv digital strategi som støtter lokal næringsvirksomhet og kulturtilbud