Om Storjord Næringspark AS

Vår visjon

Vi skal aktivt støtte og bidra til vekst og utvikling av vårt lokalsamfunn.


Kjerneverdier

 • innovative
 • støttende
 • realiserende
 • samfunnsorienterte

Målsetting

 • Stimulere til nyskaping, vekst og trivsel for befolkning og næringsliv ved å tilby et åpent og pulserende miljø hvor kultur og næringsaktører kan jobbe side om side.
 • Tilby boenheter og næringsarealer til priser som gjør det attraktivt å slå seg ned i lokalsamfunnet, både for ungdom, tilflyttere og eventuelle selskap utenfra.
 • Støtte utvikling av lokal næringsvirksomhet og kulturtilbud som bidrar til å skape trygge arbeidsplasser lokalt

Satsings- og fokusområder

 • Tilpasning av lokaler til kulturformål forankret i lokalsamfunnets historikk og næringsvirksomhet
 • Tilpasning av lokaler til næringsformål
 • Tilrettelegging for og eventuell deltakelse i annen næringsaktivitet i egne lokaler og lokalsamfunnet
 • Utvikling av boligenheter for salg/utleie som bidrag til vekst
 • Styrke SNP’s rolle som samarbeidsarena og koordinerende instans for lokalt nærings- og samfunnsutviklingsarbeid
 • Utvikle en effektiv digital strategi som støtter lokal næringsvirksomhet og kulturtilbud

Aksjonærer

 • Nordlaks Oppdrett AS, 8450 Stokmarknes
 • Øyvind Johansen Maskin AS, 8275 Storjord
 • Storjord Servicehandel AS, 8275 Storjord
 • Maritime Supplyer AS, 8275 Storjord
 • Tysfjord Blomster og Begravelsesbyrå, 8275 Storjord
 • Soltun Blomster, 8275 Storjord
 • Tysfjord Marine Farm AS, 8275 Storjord
 • Olsens Utleietjeneste, 8275 Storjord
 • Gunnar Rogstad, 0267 Oslo
 • Aud Nordaas Rogstad, 0267 Oslo

Styret

 • Styreleder Gunnar Rogstad
 • Styrets nestleder Leif Harald Olsen
 • Øyvind Johansen
 • Stig Amundsen
 • Kristin Kristiansen