Strategiplan for Næringsutvikling og Brandingstrategi for Storjord og omegn

Strategiplan og brandingstrategi for området Rørvik/Nevervik til Tysnes er vedlagt. Arbeidet med utarbeidelse av planene er finansiert av Storjord Næringspark AS med støtte fra Innovasjon Norge og Sametinget.Prosjektleder har vært Filip Mikkelsen. Arbeidet med prosjektdokumentasjonen har vært omfattende og krevende, men med engasjement og støtte fra lokalbefolkning og lokalt næringsliv, har vi nå gleden av…

les mer