Møte om Næringsutviklingsstrategi

 

 

INVITASJON TIL MØTE OM NÆRINGSUTVIKLINGSSTRATEGI FOR STORJORD-/KORSNES-OMRÅDET

Sted: Tysfjord Turistsenter, 8275 Storjord

Tid: Onsdag 7. oktober 2015 kl. 19.00 

 

Storjord Næringspark AS har tatt initiativ til forprosjekt som har som mål å utvikle og designe en plan for Nordkrafts tidligere administrasjonsbygg på Storjord til et senter for næringsvirksomhet relatert til havbruk, turisme, kunst og annen næring. Forprosjektet er støttet økonomisk av Innovasjon Norge og Sametinget.

Hovedelementene i forprosjektfasen er følgende:

 • Utvikling av næringsutviklingsstrategi for aksjonærer og næringslivet på Storjord og omegn.
 • Utvikling av felles brandstrategi/varemerke for næringslivet.
 • Beskrivelse av aktivitetsområder og innhold i Storjord Næringspark AS (1. etasje).
 • Utforming Stetindtårnet som blikkfang og skisse for innvendig planløsning.
 • Vurdering av muligheter for etablering av et næringshagekonsept.

 

Storjord Næringspark AS ønsker en åpen prosess på de to første punktene og inviterer alle potensielle aktører til felles møte/samling om temaene.

Vi starter med næringsutviklingsstrategien på første møte den 30. september og fortsetter nå med brandstrategi.

 

Målet med næringsutviklingsstrategien er å

 • utnytte utviklingspotensialet i området ved å tilrettelegge for vekst, synliggjøre potensialet i området, og gjennom samordnet kommunikasjon synliggjøre Storjord/Korsnes som attraktivt bo- og arbeidssted.
 • tiltrekke ressurssterke personer og gjennom næringsutviklingsstrategien legge vekt på tiltak som stimulerer til bedriftsetableringer.

 

Agenda for møte 7.september:

 

 1. Åpning v/styreleder Gunnar Rogstad – oppsummering fra møte 30.september samt presentasjon av reviderte tegninger for Stetindsenteret.
 2. Innledning v/Filip Mikkelsen
  1. Hva er en merkevare/brandstrategi.
  2. Hvem bør stå bak og benytte en merkevare/brandstrategi.
 3. Innspill fra deltakere både på strategi og handlinger
 4. Oppsummering og videre prosess.

 

Det serveres kaffe.

 

Storjord Næringspark AS ønsker alle velkommen og håper at flest mulig kan møte for å drøfte vekst og utvikling i området.

 

Velkommen til alle som ønsker å lytte til diskusjoner og presentasjoner eller ønsker å delta i diskusjonen.

 

Med hilsen

STORJORD NÆRINGSPARK AS

 

 

Gunnar Rogstad                                                                Filip Mikkelsen

styreleder                                                                           prosjektleder