Målsetting

  • Stimulere til nyskaping, vekst og trivsel for befolkning og næringsliv ved å tilby et åpent og pulserende miljø hvor kultur og næringsaktører kan jobbe side om side.
  • Tilby boenheter og næringsarealer til priser som gjør det attraktivt å slå seg ned i lokalsamfunnet, både for ungdom, tilflyttere og eventuelle selskap utenfra.
  • Støtte utvikling av lokal næringsvirksomhet og kulturtilbud som bidrar til å skape trygge arbeidsplasser lokalt