Kunst og kultur

Kraftsenteret er under utvikling og vil snart bli tilgjengelig for publikum. I senteret vil det være utstilt kunst og håndverksarbeider med mulighet for gode kjøp for den som ønsker det. Vi vil også ta deg med på reisen fra de første bosettere kom og frem til dagens lokalsamfunn hvor vekst og utvikling av havbruk står sentralt.

Vi oppfordrer alle som ønsker å formidle kunst og håndverk til å kontakte oss. Vi vil legge opp til salgsutstillinger samt temakvelder innenfor kunst og kultur. Har du ideer eller forslag til tema, så send oss noen ord og vi tar kontakt.