Info om status for Storjord Næringspark AS

For at alle som er interessert skal få info om status for arbeidet med utvikling av Stetindsenteret og det arbeid som vi forøvrig gjør, legger vi ut litt om status per i dag:

– Vi har solgt husene som vi kjøpte sammen med NordKraftbygget.

– Vi har inngått avtale med tre leietakere for leie av garasjeplass i kjelleretasjen. Hele arealet er nå utleid, hvorav Ofoten Brannvesen leier ca 50% av etasjen.

– Det er etablert to nye arbeidsplasser på Storjord gjennom etablering av en filial for NorSoft regnskap og Rådgivning. De får stadig nye lokale kunder og kan anbefales til alle med behov for en moderne og effektiv regnskapsfører.

– Vi jobber nå intenst med å etablere en løsning hvor det føres fiberkabel til Storjord. Opprinnelig plan var at Storjord kun skulle få fiber per ett trådløst nett, noe som ville gitt langt dårligere hastighet enn det fiber kan tilby. Det vil også bli levert TV fra GET via fiberkabelen. Fiber er nødvendig for næringslivet, skole og omsorg samt til glede for oss alle som privatkunder.

– Vi har nå fått prosjektstøtte til et forprosjekt for utvikling av Stetindsenteret. Som tidligere nevnt, så skal vi bygge ut 5 leiligheter i annen etasje på bygget. Største leilighet vil bli ca 90 kvadrat, 3 leiligheter på ca 75 kvadrat og en på ca 55 kvadrat. Alle vil få egen balkong/terrasse. Videre vil vi bygge 9 kontorer i første etasje med eget kontorkjøkken/spiserom samt møterom og tekniske rom. Det vil også bli et visningssenter for havbruk og turisme i første etasje, samt mulighet for mindre salgsutstillinger av lokal kunst og håndverk. Visningssenteret planlegges som et digitalt basert senter med film og bilder på en rekke skjermer. Her planlegges det også for møter og arrangement for lokalt næringsliv og temakvelder av alle slag.

– På utsiden av bygget ved heistårnet, planlegger vi å bygge en kopi av Stetind i metall og glass. Det vil  trepanel på byggets yttervegger, balkonger/terrasser til leiligheter og nye vinduer, så bygget skal fremstå som nytt og til glede for bygda.

– Vi arbeider nå med et forprosjekt for å detaljert beskrive innholdet i første etasje, med interiør tegninger, beskrivelse av teknisk utstyr mv. Vi har i dette arbeidet etablert kontakt med et tilsvarende senter i Bodø, for å få hjelp av andre som har gjort noe lignende tidligere. Som et element i forprosjektering av senteret, har vi i startet arbeidet med å lage en ny næringsplan for området. Alle næringsdrivende vil bli invitert til å delta i planarbeidet, og formålet er å beskrive en plan for etablering av ny næringsvirksomhet i området. Vi vil også utrede muligheten for å etablere en såkalt næringshage for havbruk på Storjord. Dette betyr i praksis etablering av arbeidsplasser knyttet til forskning og utvikling av f.eks havbruk i området. Forprosjektet har en kostnadsramme på kr 430.000. Vi har fått innvilget støtte til forprosjektet fra Innovasjon Norge og Sametinget. Storjord Næringspark AS vil selv bidra med ca kr 170.000 av egenkapital for å gjennomføre prosjektet.

– En entreprenør vil i løpet av kort tid har klart en kostnadskalkyle for ombygging både utvendig og innvendig. Vi jobber samtidig med planer for finansiering av den samlede utbygging. I denne forbindelse vil vi lage prospekter for salg av leilighetene samt et prospekt som viser utforming av første etasje. Vi jobber nært og i samarbeide med både Kommune, Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Sametinget samt andre offentlige instanser som kan bidra til realisering av våre planer. Vi jobber også nært med havbruksnæringen i området og vil i løpet av høsten ha møter med de for å få flere med i det videre arbeid.

 

Vi har nå mange og krevende oppgaver foran oss. Det er litt for tidlig til å angi et tidspunkt for konkret byggestart, så det får vi komme tilbake til senere. Har du ideer til eller synspunkter på vårt arbeid, så legg gjerne inn noen ord på «Kontakt oss».  Ta også kontakt dersom du ønsker mer info om leiligheter i andre etasje. Det vil være muligheter for de som er tidlig ute å «skreddersy» sin egen nye leilighet……