Havbruk

Stetindsenteret er under utvikling og vil snart bli tilgjengelig for publikum. Havbrukssenteret har som intensjon å gi en objektiv visning av havbruksnæringen både digitalt og skriftlig. Her vil både næringen selv og interesseorganisasjoner få presentert næringen og de synspunkter de har på dagens virksomhet med hensyn til miljøutfordringer, utviklingsbehov og muligheter, betydning for lokalsamfunnet og matproduksjon generelt.