Ladestasjon for elbiler på Storjord

Ladestasjon for elbiler på Storjord

Ladestasjonen er nå montert og vil bli koblet opp for bruk i slutten av neste uke.

Fiber til Storjord

Formannskapet har besluttet å gi tilleggsbevilgning til fiber til Storjord, og finansiering er følgelig på plass og beslutning tatt. Det som gjenstår nå er detaljert planlegging av hvor fiberkabelen skal legges og hvilke områder man har tilstrekkelig finansiering til å inkludere i fibernettet. Takk til kommuneadministrasjonen som utarbeidet ett balansert og godt beslutningsgrunnlag.
Mer informasjon om saken kommer så snart dekningsområde for fiber er avklart, både hva gjelder fiberkabel og signaler forøvrig der kabel ikke legges.